Είναι αδύνατο να δούμε τον κόσμο όπως είναι. Ο νευροεπιστήμονας Donald Hoffman χρημισοποιώντας την εξελικτική θεωρία παιγνίων υποστηρίζει ότι η αντίληψη περί μιας ανεξάρτητης πραγματικότητας είναι αυταπάτη.

Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η φυσική επιλογή προσέδωσε στην αντίληψή μας για την πραγματικότητα μια σαφέστερη και βαθύτερη εστίαση. Δηλαδή θεωρούν ότι η ανάπτυξη που προσαρμόζεται καλύτερα στον έξω κόσμο ήταν αυτή που έδωσε στους προγόνους μας ένα εξελικτικό πλεονέκτημα.

Ο Donald Hoffman, γνωστικός νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Irvine της Καλιφόρνιας, πιστεύει το ακριβώς αντίθετο. Επειδή, εξελικτικό κριτήριο αποτελεί η επιβίωση και όχι η ακρίβεια, προτείνει ότι η συνειδητή μας εμπειρία καλύπτει την πραγματικότητα πίσω από χιλιετίες προσαρμογών για “” – ένα επιχείρημα που στηρίζεται στην έρευνά του πάνω σε προσομοιώσεις της εξελικτικής θεωρίας παιγνίων.

Σε αυτή τη συνέντευξη, που έγινε από το Ινστιτούτο Τεχνών και Ιδεών κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ HowTheLightGetsIn το 2019, ο Hoffman εξηγεί γιατί πιστεύει ότι η αντίληψή μας αναγκαστικά πρέπει να κρύβει την πραγματικότητα για τη συνειδητή επιβίωση και αναπαραγωή. Η συζήτηση αγγίζει επίσης τη θέση του Hoffman για την πραγματικότητα και τις πιθανές συνέπειές της για την καθημερινότητά μας.

Photo by Monica Silva on Unsplash