Συνολικά 65,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται περίπου 22,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και ανάμεσά τους πάνω από τα μισά είναι παιδιά.

Περιλαμβάνονται επίσης 10 εκατομμύρια ανιθαγενείς, που έχουν στερηθεί τη δυνατότητα να έχουν ιθαγένεια και πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα όπως η εκπαίδευση, η ιατρική φροντίδα, η εργασία και η ελευθερία μετακίνησης.

Σε έναν κόσμο, όπου κάθε λεπτό 20 άνθρωποι αναγκάζονται να εκτοπιστούν, ως συνέπεια συρράξεων ή διώξεων

55% των προσφύγων παγκοσμίως προέρχονται από τρεις χώρες:

  • ΣΥΡΙΑ 5,5 εκατομμύρια
  • ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 2,7 εκατομμύρια
  • ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 1,4 εκατομμύρια

28.300 άνθρωποι καθημερινά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των συγκρούσεων και των διώξεων

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τις ροές των μεταναστών / ΑΠΕ – ΜΠΕ / Δημοσιογραφική επιμέλεια: Δημ. Φραγκουλιώτης

Πώς συγκεντρώνονται στοιχεία

Οι στατιστικολόγοι της Ύπατης Αρμοστείας στον Τομέα Πληροφοριών Πεδίου και Συντονισμού καταγράφουν τον αριθμό των ανθρώπων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, έτσι ώστε όταν ξεσπάσει μία μεγάλη κρίση εκτοπισμού, να είναι σε θέση να υπολογίσουν πόσοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια, πόση βοήθεια χρειάζονται και πόσο προσωπικό θα πρέπει να διατεθεί.

Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται κάθε χρόνο στις εκθέσεις της Ύπατης Αρμοστείας με τίτλο Παγκόσμιες Τάσεις (Global Trends) και Παγκόσμια Έκκληση (Global Appeal).

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2017,αριθμούσε 10.966 μέλη προσωπικού, από τα οποία περίπου το 87 τοις εκατό εργάζεται στο πεδίο, με ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί, παρέχοντας νομική προστασία, υπηρεσίες για την κοινότητα, για την υγεία κ.ά.

Οικονομικά στοιχεία της οργάνωσης

Η χρηματοδότηση της οργάνωσης βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εθελοντικές συνεισφορές, με το 87 τοις εκατό να προέρχεται από κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Το τρία τοις εκατό προέρχεται από άλλους διεθνείς οργανισμούς και μηχανισμούς συγκέντρωσης χρηματοδότησης, ενώ ένα επιπλέον εννέα τοις εκατό έρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων, εταιριών και του κοινού. Επιπρόσθετα, λαμβάνουν μία περιορισμένη υποστήριξη (ένα τοις εκατό) από τον προϋπολογισμό του ΟΗΕ για διοικητικά έξοδα, ενώ υπάρχουν δωρεές σε είδος, όπως σκηνές, φάρμακα και φορτηγά.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ξεκίνησε με έναν περιορισμένο ετήσιο προϋπολογισμό 300.000 δολαρίων το 1950. Αλλά καθώς το έργο και το μέγεθός του Οργανισμού μεγάλωνε, το ίδιο συνέβαινε και με τα αντίστοιχα κόστη. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του ξεπέρασε το ένα δις δολάρια στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έφτασε στο νέο ετήσιο ρεκόρ των 7,7 δις δολαρίων το 2017.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός περιλαμβάνει προγράμματα που υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη δράση του αλλά και συμπληρωματικά προγράμματα για να καλύψουμε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η κρίση στη Συρία ή οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού μεγάλης κλίμακας.

Σκοπός

Σκοπός της οργάνωσης σύμφωνα με την ιδρυτική της Διακήρυξη καθώς και την Σύμβαση σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων η οποία εγκρίθηκε στις 25 Ιουλίου 1951 από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι “να διασφαλίζει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο και να βρει καταφύγιο σε μια άλλη χώρα, με την προοπτική του εθελοντικού επαναπατρισμού, της τοπικής ένταξης στη χώρα ασύλου ή της μετεγκατάστασης σε τρίτη χώρα”.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1954 και το 1981. Από τις 11 Νοεμβρίου 2015 ύπατος αρμοστής είναι ο Ιταλός Φίλιππο Γκράντι

Πηγή: ΑΜΠΕ